Piletina

PLATE OF LOVE®️ PILETINA (500G) BUNDLE X7 – za pse

3.000,00 RSD

500g

PLATE OF LOVE®️ PILETINA (250G) BUNDLE X7 – za pse

1.600,00 RSD

250g

Junetina

PLATE OF LOVE®️ JUNETINA (500G) BUNDLE X7 – za pse

3.600,00 RSD

500g

PLATE OF LOVE®️ JUNETINA (250G) BUNDLE X7 – za pse

2.000,00 RSD

250g

Ćuretina

PLATE OF LOVE®️ ĆURETINA (500G) BUNDLE X7 – za pse

4.200,00 RSD

500g

PLATE OF LOVE®️ ĆURETINA (250G) BUNDLE X7- za pse

2.400,00 RSD

250g

Mix

PLATE OF LOVE®️ PILETINA (250G) X2 + JUNETINA (250g) X2 + ĆURETINA (250g) x2- za pse

1.800,00 RSD

PLATE OF LOVE®️ PILETINA (500g) X1 + JUNETINA X1 (500g) + ĆURETINA (500g) X1 – za pse

1.700,00 RSD

Piletina

500g

PLATE OF LOVE®️ PILETINA (500G) BUNDLE X7 – za pse

3.000,00 RSD

250g

PLATE OF LOVE®️ PILETINA (250G) BUNDLE X7 – za pse

1.600,00 RSD

Junetina

500g

PLATE OF LOVE®️ JUNETINA (500G) BUNDLE X7 – za pse

3.600,00 RSD

250g

PLATE OF LOVE®️ JUNETINA (250G) BUNDLE X7 – za pse

2.000,00 RSD

Ćuretina

500g

PLATE OF LOVE®️ ĆURETINA (500G) BUNDLE X7 – za pse

4.200,00 RSD

250g

PLATE OF LOVE®️ ĆURETINA (250G) BUNDLE X7- za pse

2.400,00 RSD

Mix

PLATE OF LOVE®️ PILETINA (250G) X2 + JUNETINA (250g) X2 + ĆURETINA (250g) x2- za pse

1.800,00 RSD

PLATE OF LOVE®️ PILETINA (500g) X1 + JUNETINA X1 (500g) + ĆURETINA (500g) X1 – za pse

1.700,00 RSD