Da li prirodna hrana za kućne ljubimce može da produži njihov život?

01/10/2023
od strane Vera FurtulaStudija sa 522 psa u periodu od 5 godina je pokazala da prirodna ishrana dodaje čak 32 meseca - skoro 3 godine - životu psa.


Dr Gerard Lippert i dr Bruno Sapi objavili su 2003. godine studiju pod naslovom “Odnos između dobrobiti domaćih pasa i statističke analize očekivanog trajanja života”. Ovaj rad predstavlja nalaze njihove analize podataka u vezi sa informacijama o načinu života i morbiditetu prikupljenim od vlasnika 522 kućnih pasa u belgijskim domaćinstvima. Interesantan aspekt ove studije je da se bavi životinjama koje su živele u normalnom domaćinstvu, a ne u laboratoriji ili odgajivačnici za istraživanje. Nalazi ove studije predstavljaju ubedljive dokaze o važnosti odgovarajuće prirodne ishrane za zdravlje i dugovečnost. Ne samo da će ishrana prirodnom hranom produžiti životni vek naših ljubimaca, već će takođe uživati u povećanju zdravlja i energije tokom svog dužeg života.

Statistička analiza podataka iz studije pokazala je da su životinje koje su jele svežu, prirodnu hranu živele skoro 3 godine duže od kućnih ljubimaca koji su jeli industrijski procesuirane proizvode za kućne ljubimce. Psi hranjeni industrijskom hranom živeli su u proseku 10,4 godine. Psi hranjeni domaćom/prirodnom hranom živeli su u proseku 13,1 godinu. 

Ovaj izveštaj preporučujemo svima da pročitaju - ovde.


Ono čega mnogi vlasnici nisu svesni, jeste da je pravilna obrada sastojaka bitna koliko i kvalitet sastojaka, a dokaz za to jeste postojanje toksina koji se stvaraju nepravilnom obradom:


HETEROCIKLIČNI AMINI 

Mnoge naučne studije su utvrdile prisustvo mutagenih supstanci koje izazivaju rak, poput heterocikličnih amina, nastalih kao rezultat prekomernog procesuiranja i izlaganja visokim temperaturama , sa dodatnom demonstracijom veze između heterocikličnih amina u ishrani i raka.


AKRILAMIDI

Agencija za zaštitu životne sredine i Svetska zdravstvena organizacija klasifikovali su akrilamid kao „verovatno kancerogenu supstancu“. Studije pokazuju da akrilamidi nastaju usled visoke temperature toplote primenjene na biljnu hranu, tačnije kao reakcija između aminokiseline asparagina i jednostavnih šećera koji se nalaze u ovoj hrani - a ova dva sastojka se nalaze u većini suve hrane za ljubimce, uz nedostatak vlage koja doprinosi stvaranju akrilamida.


POLIBROMOVANI DIFENIL ETRI ( PBDE)

Istraživanja pokazuju da postoji toksikološki efekat od PBDE-a, hemikalija koje se najčešće koriste kao usporivači gorenja u mnogim proizvodima za domaćinstvo i komercijalnoj suvoj hrani za kućne ljubimce. Studija objavljena u časopisu “Journal of Environmental Science and Technology” otkrila je da je prosečna koncentracija PBDE u krvi bila čak deset puta veća kod testiranih pasa nego kod ljudi. 


BEŽIVOTNA HRANA

Komercijalni proizvodi su neretko „mrtav“ prehrambeni proizvod, s obzirom da se nepravilnom obradom i korišćenjem nisko kvalitetnih sastojaka poništava veliki deo nutritivne vrednosti. Proteini postaju denaturisani, enzimi neaktivni, a prirodna, korisna mikroflora (dobre bakterije) neodrživa.Nažalost, naša okolina je već zasićena mnogim zagađivačima i toksinima koje ne možemo izbeći. Svakom organizmu je potreban jak imuni sistem, a najbolji način na koji možemo da ga osnažimo jeste celovita, prirodna i hranljiva ishrana. 


Reference:


Mills, Milton R., MD. The Comparative Anatomy of Eating. Nov. 2009.
Knueven, Doug, DVM, CVA, CAC. The Holistic Health Guide, Natural Care for the Whole Dog. (2008).
Lippert, Gerard, DVM and Sapy, Bruno, DVM. Relation Between the Domestic Dog’s Well-Being and Life Expectancy. (2003).
Venier, Marta and Hites, Ronald. Flame Retardants in the Serum of Pet Dogs and in Their Food. Environ. Sci. Technol. 2011, 45 (10):4602-4608.
Pasternak, Henry, DVM, CVA. Healing Pets with Nature’s Miracle Cures. (2001): 13, 63-80.
Felton, J.S., M. Jägerstad, M.G. Knize, K. Skog, K. Waka- bayashi, Contents in Foods, Beverages and Tobacco, in: M. Na- gao, T. Sugimura (Eds.), Food Borne Carcinogens: Heterocyclic Amines, Wiley, West Sussex, 2000, pp. 31–71.
Knize, M.G, Salmon, C.P., Felton, J.S. Mutagenic Activity and Heterocyclic Amine Carcinogens in Commercial Pet Foods. Mutagenic Research/Genetic Toxicology and Environmental Mutagenesis. August 2003 539 (1-2): 195-201.6.
Rohrmann, S., Hermann, S. and Linseisen, J. Heterocyclic Aro- matic Amine Intake Increases Colorectal Adenoma Risk. Am J Clin Nutr. May 2009 89 (5): 1418-24.


Komentari

Nisu pronađeni članci

Napiši recenziju